پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
قلیپور

قلیپور

تصفیه آب مخصوص آبهای گیلان و مازندران

قیمت: ...

توضیحات

دستگاه چهارصد گالن با سیستم متفاوت از سایر دستگاهای تصفیه آب گه عمر فیلتراشون چند برابر میشه و با هزینه نگهداری خیلی کم تماس از شما توضیحات از ما